Tekmovalna pravila

OPREMA
Predpisana zaščitna oprema (obleka, maska, rokavice, ščitniki za golenice in genitalije) in lesena "črna"palica dolžine 95 cm ter teže 100-130 g. V borbi se borca ločujeta po barvi zaščitne maske (modri, rdeči).

UDARCI
Vsi udarci, ki jih izvajamo so kontrolirani na dotik. Udarci morajo biti izvedeni s predhodno pripravo, to pomeni da roka, ki drži palico začenja svojo pot izza osi hrbtenice. Dovoljeni so udarci v sprednji in stranski del trupa in
sprednji, stranski in zgornji del glave ter v noge med višino kolena in gležnja. Vsi ostali udarci so prepovedani ali pa niso točkovani.
Točkujejo se le zadetki z zadnjo tretjino palice. Udarec se konča z iztegom palice in telesa. To pomeni, da je palica iztegnjena v smeri roke, prav tako pa je iztegnjeno telo (čez ramena imamo ravno linijo). Izjema so udarci iz skoka, kjer se zahteva le izteg palice. Simultanost udarcev se ne dovoljuje, kar pomeni, da moramo nasprotnikov udarec prvo blokirati ali se mu izmakniti in šele nato izvesti svoj udarec. Če je nasprotnik v skoku se udarci v noge ne točkujejo.
Vsi udarci v noge morajo biti izvedeni iz počepa. Pravilen počep pomeni, da je prva noga pokrčena pod 90 stopinj in zadnja noga iztegnjena. Sprednja noga je pokrčena, s celim stopalom na tleh, stopalo kaže v smeri kolena. Zadnja noga ima dve možni variaciji - stopalo je v celoti na tleh, stopalo je pod kotom izven smeri vpada (sabljaški stav) ali pa je v odrivni poziciji v smeri izpada (odrivna, tekaška pozicija).
 
GARD
Dovoljena sta enostranski in diagonalni gard. Udarce se lahko blokira samo s palico. 
 
TOČKOVANJE
Točkuje se pravilno izvedene zadetke ter tehnično taktični del. Za točkovanje so zadolženi stranski sodniki (navadno so trije). Točkuje so po principu prevlade (3:1), zmage (3:2) ali izenačenja (2:2). Prevlada in zmaga se razlikujeta glede na razliko doseženih točk obeh tekmovalcev. 

Zadetek se signalizira z dvigom zastavice v barvi tekmovalca. Število dvignjenih zastavic je enako številu točk, ki jih tekmovalec prejme za zadetek.

Izstop iz borišča ali izguba palice sta kaznovana z -1 točko. Sodnik daje borcema z zaustavitvijo borbe opozorila v primeru slabe tehnike, nespoštovanja principa blokada-izmik-odgovor, nešportnega obnašanja... V primeru hujših kršitev ali ponavljanja istih napak notranji sodnik lahko predlaga opomin, kar pomeni -2 točki. Opomin morajo potrditi stranski sodniki. Tretji opomin za isto vrsto napake pomeni izključitev. Ob prestopu, izgubi palice, poškodovani palici, opozorilu, opominu ipd. se borba zaustavi.

Tehnično taktični del se ocenjuje vzporedno z zadetki. Ocenjuje se delovanje tekmovalca med tekmo in sicer uporabo kombinacij, tekoče povezovanje gibov, tekoče gibanje, uporaba obratov in izmikov.

 
BORIŠČE
Je okroglo, razdeljeno v notranji (6x6 m) in zunanji del, skupna velikost je 9x9 metrov.